Từ 12 con giáp xuất hiện trong thiên can, địa chi cách đánh theo bộ này được sử dụng ở các tháng khác nhau trong 1 năm

XS Mega – Kết quả XS Mega 6/45 đẳng cấp nhất