Bộ số bóng lô đề là hình thức sử dụng bóng dương theo ngũ hành bát quái để tính ra cầu kèm